Top Casinos
Top Casino Games
Casino
Gambling Directory
Bästa online kasinon - Webmaster

Deuces och Joker Power Poker följer standardreglerna för Deuces och Joker video poker. I tabellen nedan visas utbetalningar, i mynt, för de vinnande händerna. En liknande tabell finns på vänster om korten på spelskärmen. De vinnande händer kommer att betalas ut enligt antalet satsade mynt. Det totala beloppet vann beror på mängden mynt insats och värdet av varje mynt.


Hand Coin 1 mynt 2 mynt 3 mynt 4 Coin 5
Fyra Deuces och Joker ---- 10 000
Naturlig Royal Flush 250 500 750 1000 4000
Fyra Deuces 25 50 75 100 125
Wild Royal Flush 12 24 36 48 60
Five of a Kind 9 18 27 36 45
Straight Flush 6 12 18 24 30
Four of a Kind 3 6 9 12 15
Full House 3 6 9 12 15
Spola 3 6 9 12 15
Rak 2 4 6 8 10
Three of a Kind 1 2 3 4 5
Systemfel annullerar samtliga spel och utbetalningar.

��� ����� | ��� ����� | ��� ����� | ��� ����� | ��� ����� | ��� ����� | ��� ����� | ��� ����� | ��� ����� | ��� ����� | ��� ����� | ��� �����

[an error occurred while processing this directive]

Top Online Casinos > Casino Spel > Video Poker