Κορυφαία καζίνο
Κορυφαία Παιχνίδια Καζίνο
Καζίνο
Κατάλογος τυχερά παιχνίδια
Κορυφαία online καζίνο - webmaster

Για να κερδίσετε το Προοδευτικό ο παίκτης πρέπει να ποντάρει πέντε νομίσματα.

Η Προοδευτική εμφανίζεται ως πιστώσεις που δεν τα κέρματα. Με άλλα λόγια, αν η Προοδευτική είναι 5.600 πρόκειται για 5.600 πιστώσεις που θα μπορούσε να κερδίσει και όχι 5.600 νομίσματα.

Όλες οι άλλες πληρωμές είναι σε κέρματα. Το μόνο μέγεθος κέρματος διαθέσιμα σε SupaJax είναι ένα κέρμα του 1 πίστωσης.

Όλα τα κέρδη στα Προοδευτικά θα υπόκεινται σε τελική επιβεβαίωση από το Καζίνο και του προμηθευτή του λογισμικού. Αυτή η απόφαση θα είναι τελική και δεν θα τεθεί σε.

Ακόμα κι αν το καζίνο έχει λάβει όλα τα δυνατά μέτρα για να διασφαλίσει ότι η τιμή που εμφανίζεται στο παιχνίδι ταιριάζει με αυτή της αξίας του διακομιστή του Καζίνο, παρακαλούμε να σημειώσετε ότι είναι η αξία του Προοδευτικού στο διακομιστή που χρησιμοποιείται όταν η Προοδευτική πληρώνεται.

Για να δείτε την τρέχουσα μέγιστη πληρωμή Τζάκποτ της Προοδευτικής, παρακαλώ επισκεφθείτε την ιστοσελίδα:
supajax.com. Παρακαλώ σημειώστε ότι η τιμή αυτή αναθεωρείται και αυξάνεται περιοδικά.

ΒΛΑΒΕΣ ΑΚΥΡΩΣΟΥΝ όλες τις πληρωμές και θεατρικά έργα.

Η διεύθυνση του Καζίνο και / ή προμηθευτή λογισμικού έχουν το δικαίωμα να αλλάξει και / ή να τροποποιήσει οποιοδήποτε από αυτούς τους κανόνες ή κανονισμούς, κατά την κρίση τους, ανά πάσα στιγμή. Περαιτέρω, καμία παραίτηση από αυτούς τους κανόνες ή κανονισμούς πρέπει να λειτουργήσει ως αυτόματη μεταγενέστερη παραίτηση από την εν λόγω κανόνες και κανονισμούς.

Ειδικοί κανόνες SupaJax | SupaJax Special Rules | SupaJax Specielle regler | SupaJax Spezielle Regeln | SupaJax Erityiset säännöt | SupaJax Règles Spéciales | SupaJax Regole Speciali | SupaJax Speciale regels | SupaJax Spesielle regler | SupaJax Regras Especiais | SupaJax Reglas Especiales | Supajax Särskilda regler

[an error occurred while processing this directive]

Κορυφαία Online Καζίνο > Καζίνο Παιχνίδια > Προοδευτικό Τζάκποτ